خوزستان > اهواز > تعمیر دستگاههای خانگی و صنعتی > امید دارایی تخصص ارائه دهنده کلیه عملیات فنی سیم پیچی الکتروموتور اهواز

عنوان: امید دارایی تخصص ارائه دهنده کلیه عملیات فنی سیم پیچی الکتروموتور اهواز

تاریخ ثبت: 1393/01/30

امید دارایی تخصص ارائه دهنده کلیه عملیات فنی سیم پیچی الکتروموتور اهواز

امید دارایی تخصص ارائه دهنده کلیه عملیات فنی اهواز
سیم پیچی الکتروموتور ،آرمیچر ؛ موتورجوش ؛ لجن کش
دینام ؛الکتروموتورهای بزرگ صنعتی
شماره تماس : 09166030117
ثبت سفارش
نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :