خوزستان > اهواز > صنايع دستي وهنري > رومیزی ملیله دوزی سنتی ابعاد یک متر مربع مبلغ 3،500،000 ریال اهواز

عنوان: رومیزی ملیله دوزی سنتی ابعاد یک متر مربع مبلغ 3،500،000 ریال اهواز

تاریخ ثبت: 1394/04/29

رومیزی ملیله دوزی سنتی دست دوز ابعاد 1*1 مبلغ 3،500،000 ریال


رومیزی ملیله دوزی سنتی دست دوز ابعاد 1*1 مبلغ 3،500،000 ریال
شماره تماس : 09166203098
ثبت درخواست
 
نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :