خوزستان > انديمشك > اتوبوس > سفر با اتوبوس از انديمشك به گناوه و ديلم وبلعكس

عنوان: سفر با اتوبوس از انديمشك به گناوه و ديلم وبلعكس

تاریخ ثبت: 1392/01/23

سفر با اتوبوس از انديمشك به بندر گناوه و بندر ديلم و بالعكس

جهت هماهنگي ساعت و روز حركت با شماره همراه خانم زيوداري تماس بگيرد

قيمت رفت و برگشت مبلغ 30 هزار تومان

قبل از پرداخت مبلغ ذكر شده نسبت به ثبت نام اينترنتي در سايت اقدام نماييد 

شماره حساب  6037991450323161 بنام گيتي زيوداري 

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :