خوزستان > اهواز > پزشکی و سلامت > طراحي و ساخت اعضاء مورد نياز بدن انسان با كشت آزمايشگاهي و چابگر سه بعدي

عنوان: طراحي و ساخت اعضاء مورد نياز بدن انسان با كشت آزمايشگاهي و چابگر سه بعدي

تاریخ ثبت: 1395/11/05

طراحي و ساخت اعضاء مورد نياز بدن انسان با كشت آزمايشگاهي و چابگر سه بعدي


طراحي و ساخت اعضاء مورد نياز بدن انسان با كشت آزمايشگاهي و چابگر سه بعدي
دست ، پا و غضروف قطع شده  و ترميم

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :