خوزستان > اهواز > عکاسی ، فیلم برداری و موزیک > قاسم خسری (فیلمبرداری ) تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین full HD میکس و منتاژ فیلم شوش دانیال

عنوان: قاسم خسری (فیلمبرداری ) تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین full HD میکس و منتاژ فیلم شوش دانیال

تاریخ ثبت: 1393/03/02

قاسم خسری تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین full HD میکس و منتاژ فیلم شوش دانیال

قاسم خسری تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین full HD میکس و منتاژ فیلم شوش دانیال

قاسم خسری تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین full HD میکس و منتاژ فیلم شوش دانیال
قاسم خسری(فیلمبرداری) تصویربرداری از عقد و عروسی با دوربین
FULL HD
میکس و منتاژ فیلم
شماره تماس : 09362728498
ثبت درخواست
 

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :