خوزستان > اهواز > مرکز رایگان اطلاع رسانی اهداء کلیه > نيازمند كليه گروه خوني B مثبت اهواز

عنوان: نيازمند كليه گروه خوني B مثبت اهواز

تاریخ ثبت: 1395/07/05

نيازمند كليه ب مثبت
نيازمند كليه اهواز
  شماره تماس : 09166171196 محسنينام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :