خوزستان > اهواز > مرکز رایگان اطلاع رسانی اهداء کلیه > نیازمند به کلیه AB مثبت اهواز

عنوان: نیازمند به کلیه AB مثبت اهواز

تاریخ ثبت: 1397/10/16

نیازمند به کلیه AB مثبت

نیاز مند به کلیه اهواز  

AB مثبت

شماره تماس : -09014960169 - 09308960931
نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :