فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري)Ahvaz ,Iran,photo
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
بیست و دوم بهمن ماه 1401

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
اتمام پل شهید چمران لشگر آباد اسفندماه 1401

پل لشگر آباد دانشگاه شهید چمران
پل شهید چمران لشگر آباد بهمن ماه 1401

افتتاح پل لشگرآباد اهواز
شانزدهم مهر ماه 1401
  افتتاح اولین قسمت پل شهید چمران لشگرآباد گلستان به امانیه
  
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
بستن پل نادری فروردین سال 1399 ویروس کوید 19(کرونا)

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
خیابان نادری خردادماه 1399

فروشگاه مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی اهواز


سیل98 اهواز
سیل فرودین ماه سال1398 اهواز روبروی هتل پارس

سیل 98 اهواز
سیل فروردین ماه سال98 اهواز

سیل فروردین ماه 98 اهواز
سیل فروردین ماه سال 1398

سیل فروردین ماه 98
سیل فروردین ماه سال 1398 اهواز


اهواز یازدهم بهمن ماه 1397
 یازدهم بهمن ماه نود وهفت مردم مهربان اهواز
بعد از محبت آسمانی درحال غذا دادن به مرغان دریایی
مردم اهواز غذا دادن به مرغان دریایی
 غذا دادن به مرغان دریایی اهواز

غذا دادن به مرغان دریایی اهواز
غذا دادن به مرغان دریایی اهواز

پل کابلی اهواز در شب
پل کابلی اهواز در شب

فیلم کشتی رانی در اهواز

فیلم ساخت پل سیاه اهواز

امید و بابا یوسفی بالای پل سفید اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
قدیمی ترین عکس اهواز

مهزیار اهوازی
علي بن مهزيار اهوازي در قرن سوم ه . ق مي زيسته ، از فقها و دانشمندان معروف شيعه و 
ازاصحاب امام رضا (ع) ، امام جواد (ع) ، امام هادي (ع) و امام حسن عسكري (ع) بوده اند 
داراي سه كتاب از جمله كتب حسين به سعيد با زيادت كتاب حروف القرآن ، كتاب الانبياء 
كتاب البشارات
ماهیگیری در کنار رودخانه کارون

جمع آوری آب کارون در مشک
ذخیره آب کارون در مشک

آبیاری قدیمی اهواز
آبیاری  قدیمی اهواز


فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
کشتیرانی در رود کارون

معین التجار
معین التجار قبل از ساخت پل سفید

کشتیرانی در رود کارون  روبروی معین التجار اهواز
کشتیرانی در رود کارون بندر معین التجار روبروی بازار امام اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
بندر معین التجار روبروی بازار امام خمینی (ره) اهواز 


فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
بندر معین التجار روبروی بازار امام خمینی (ره)اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
بندر معین التجار اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
رضا خان در حال عبور از رود کارون اهواز و در فکر ساخت پل سیاه اولین پل برای اهواز

پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد

پل سیاه یا پل سد اهواز
پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد

پل سیاه پل سد اهواز
پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل راه آهن پل سیاه یا پل سد

پل سیاه یا پل سد اهواز
پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد

پل سیاه اولین پل سداهواز
پل راه آهن یا پل سیاه یا پل سد اولین پل اهواز

پل سیاه اهواز لکوموتیوبخار و واگن های چوبی
پل راه آهن یا پل سیاه ، لکوموتیوبخار ،واگن های چوبی آمریکایی

پل عامری راه آهن اهواز 1320
پل راه آهن عامری سال 1320 شمسی

بازار اهواز
 بازار قدیم اهواز


پل سفید اهواز از سمت میدان شهدا با استفاده از جرثقیل
ساخت پل سفید توسط جرثقیل شرکت نفت سمت میدان مجسمه(میدان شهدا)


پل سفید
نصب والیک اصلی پل با استفاده از ماسه سمت بیمارستان رازی

پل سفید
پل سفید اهواز سمت بیمارستان رازی


پل سفید اهواز
پل سفید اهواز مراحل پایانی سمت بیمارستان رازی

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید


پل سفید ماشین بنز قدیمی
عبور بنز قدیمی از روی پل سفید

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید درشب

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید اهواز حسن لطفی پور

گمرک اهواز سال 1342
گمرک اهواز سال1342 دستور ساخت سیلو

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید سال 1336

پل سفید اهواز عبور دو طرفه ماشین ژیان و پیکان
پل سفید عبور دو طرفه وسایل نقلیه


کنده شدن نرده محافظ پل سفید اهواز
خطر: نبود نرده های ابتدای پل سفید و احتمال سقوط 96/03/16

پل سفید خطر سقوط اهواز
پل سفید بعلت نداشتن گارد پل خطر سقوط وسایل نقلیه وجود دارد

مجسمه یادبود دکتر مصطفی چمران اهواز
دانشگاه شهید مصطفی چمران اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
دانشکده مهندسی شهید چمران اهواز

دانشکده مهندسی چمران اهواز استاد دکترپاکباز
دانشگاه شهید چمران ، دانشکده مهندسی استاد دکتر پاکباز1379

باشو غریبه کوچک عدنان عفراویان اهواز
عدنان عفراویان در فیلم باشو غریبه کوچک یکی از افتخارات اهواز
اسب های بلوار ساحلی اهواز 

اسب های بلوار ساحلی اهواز

پل هفتم در شب اهواز
پل هفتم (علی بن مهزیار )اهواز در شب
پل هفتم یا پل کفتگوی تمدن ها طول 490 متر و عرض 16 متر منطقه کیانپارس را به منطقه عامری
متصل می کند و بزرگترین آبشار مصنوعی ایران و خاورمیانه در دو طرف آن ایجاد شده است

پل کابلی ،پل غدیر اهواز
پل غدیر اهواز
هشتمین پل اهواز سازه پل کابلی ترکه ای به طول1014 مترو عرض 22 مترمنطقه امانیه را به خیابان
زند متصل می کند

هتل قو اهواز
هتل قو اهواز مربوط به اواخر دوره قاجار
با شماره3354 به عنوان یکی از آثار ملی ایران در تاریخ 25 اسفند 79به ثبت رسیده است
 

عکس های قدیمی و دیدنی اهوازahwaz,iran
خیابان امام خمینی ، پهلوی سابق

ر روز قدس سال 1395 مادر ويلچر
روز قدس سال 1395

روز قدس اهواز 1395
روز قدس اهواز 1395

مازيار يوسفي  فرزندش اميد و محمدرضا زيوداري
مازيار يوسفي و فرزندش اميد
پل سفید محدودیت سرعت
پل سفید و محدودیت سرعت آبان ماه 1395

خسارت پل سفید اهواز
نیاز به محدودیت سرعت درمهم ترین  پل اهواز95/03/01

راه آهن اهواز زمان جنگ جهانی دوم 1320 شمسی
راه آهن اهواز زمان جنگ جهانی دوم 1320 شمسی


میدان سه دختر در اشغال قوای بیگانه
میدان سه دختر اهواز و سرباز بیگانه در زمان جنگ جهانی دوم

خیابان کاوه درشکه چرمی اهواز
خیابان کاوه اهواز

تصویر زنان پولندی (لهستانی) محله لشکرآباد اهواز
تصویر زنان پولندی ( لهستان polska) ساکن در محله کمپلو1315شمسی
دلیل نامگذاری محله کمپلو یا کمپولویا کمپ پولونیا
یک منطقه شهری اهواز است که خانه مهاجران لهستانی
در طول جنگ جهانی دوم بوده است.به دلیل اشغال کشورشان
توسط اشغالگران آلمان نازی مجبور به ترک کشورشان شده اند 

دکتر حسن پهلوان اهواز
حسن پهلوون،دهه سي‌ در ميدون راه آهن اهواز که علاوه بر نمايشات پهلووني، به عنوان
دکتر استخونبند هم دست و پاهاي در رفته رو جا مينداخت.يادشون بخير

توزيع چلوكباب با پيك دوچرخه شمشاد و امام خميني فعلي و پهلوي سابق
توزيع چلوكباب اهواز قديم

سیل 1347 اهواز
سیل 1347 اهواز هتل فجر درحال ساخت

سیل سال دهه 60
سیل اهواز دهه 60 روبروی هتل فجر

میدان راه آهن مجسمه شاه
میدان راه آهن اولین میدان اهواز


پل سفید از سمت میدان شهدا ده 1340
پل سفید از سمت میدان شهدا سال 1340

غلامرضا تختی کنار پل سفید اهواز
غلامرضا تختی  پل سفید اهواز

سالن غذاخوری مقدم کمپلو اهواز
سالن غذاخوری مقدم پیک دوچرخه توسط محمدآقا

اولین میدان اهواز
میدان هجرت راه آهن اهواز عكس1350
ايستگاه راه آهن اهواز در سال 1306 شمسي مورد بهره برداري قرار گرفت
از ايستگاه تا رودخانه كارون تونل هاي وجود دارد كه در زمان جنگ جهاني دوم
جهت جابجايي مهمات و مجروحين مورد استفاده قرار مي گرفته است

ایستگاه اهواز زمان جنگ
کارمندان ایستگاه اهواز  به استقبال  رزمنده گان اسلام آمده اند

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
كليساي سنت مسروپ
درسال 1347 توسط ترداد داويديان طراحي وساخته شد .اين كليسا در محدوده سراي دادرس در
بازار عبدالحميد قرار دارد

موتورسوار پل سفید دو طرفه
پل سفید اهواز دو طرفه

پاساژ کقش اهواز قبل از انقلاب
پاساژ کفش خیابان امام خمینی قبل از انقلاب

اولین فروشگاه وسایل ورزشی اهواز
اولین فروشگاه ورزشی اهواز

دبیرستان شاهپور دهه 40 شمسی عکس از سرپرست
دبیرستان شاهپور دهه 40 شمسی عکس از آقای سرپرست
بازار مرو کیانپارس اهواز
بازار مرو کیانپارس اهواز

كيانپارس اهواز خيابان 17
كيانپارس اهواز خيابان 17 سال 1355

سیل باغ معین اهواز
سیل باغ معین اهواز

سیل باغ معین اهواز
سیل باغ معین اهواز

هتل اهواز بیمارستان ابوذر
هتل اهواز بیمارستان ابوذر فعلی

دانشکده پزشکی گندی شاهپور
دانشکده پزشکی گندی شاهپور
درسال 1313 شمسي به دست مهندس آندره گدار آلماني احداث شد. در ابتدا به عنوان ساختمان
مركزي بانك ملي مورد استفاده قرار مي گرفت كه بعدها در اختيار دانشگاه جندي شاپور و بعد از
آن به عنوان دانشكده ادبيات از آن استفاده شده است 

شهید علی هاشمی
نوجوانی شهید علی هاشمی کنار پل سفید

بسیجیان اهواز کنار پل سفید
رزمندگان اسلام کنار پل سفید

عکس رزمنده کنار پل سفید
رزمنده اسلام کنار پل سفید

حسن جولایی رزمنده اصفهان
حسن جولایی رزمنده اصفهان سال 1364

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
شیخ خزعل کعبی با لباس فرم آخرین حکمران قاجار در اهواز  


24 متری اهواز
خیابان 24 متری

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پمپ بنزین فلکه ساعت سال 1330

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo

فلکه ساعت اهواز
درسال 1330 از طرف اقليت ارمني ساكن اهواز به اين شهر اهدا شد
سازنده اين بناي يادبود مرحوم آرشاوير ابراهيميان كارمند شهرداري اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
فلکه ساعت اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo

فلکه ساعت اهواز


ایستگاه راه آهن اهواز
ایستگاه راه آهن اهواز

راه رفتن روی هلال پل سفید اهواز
بالای پل سفید اهواز


میدان سه دختر اهواز
میدان سه دختر اهواز


خوابیدن روی پل سفید اهواز
خوابیدن روی پل سفید اهواز


پل سفید اهواز
پل سفید اهواز


میدان سه دختر اهواز
میدان سه دختر اهواز


وزارت طرق و شوارع

وزارت طرق و شوارع


فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo


اهواز خیابان 30 متریفیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
اهواز خیابان 24متری 


اهواز پل نادری

اهواز پل نادری


پل سفید درحال بالا رفتن
پل سفید (پل هلالی ) در 30 شهريور 1315 شمسي مورد بهره برداري قرار گرفت
دومين پل اهواز و اولين پل ماشين رو و عابر پياده بود. داراي دو دهانه بزرگ به طول هاي136
و130 متر و سه دهانه 49 متري و دو دهانه كناري به طول هاي 12و 20 متر است و تمامي قطعات
آن توسط پيچ و مهره و پرچ به هم متصل شده اند
 
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
پل سفید اهواز


میدان شهدا
میدان مجسه سابق میدان شهدا فعلی

 
تبریک هیتلر به رضا شاه برای سال نو
تبریک نوروز از طرف هیتلر به رضا شاه

میدان مجسمه میدان شهدا فعلی
میدان مجسمه (میدان شهدا فعلی)


میدان شهدا
میدان مجسمه سابق میدان شهدا فعلی

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
دانشگاه مرکزی جندی شاهپور اهوازتمبر پل سفید اهواز
عکس پل سفید اهواز روی سیگارت و تمبر یادگاری پل سیاه راه آهن اهواز


کشتی رانی رود کارون اهواز
کشتیرانی در کارون

اولين مدرسه اهواز
دبستان حافظ اولين دبستان اهواز

عکس قدیمی از دبستان ابتدایی  در اهواز
دبستان ابتدایی در اهواز  دبستان قدیم

کودکان اهواز زمان شاه
کودکان اهواز عکس با پل سفید

میدان نخل
میدان نخلپل سفید شهید دقایقیپل سفید اهواز
  بمباران پل سیاه ، مدیرکل راه آهن جنوب زنده یاد اسدالله ساکی ، زنده یاد عباس حق دین   عبدالحسین علاقبند ، زنده یاد منوهر آینه بند

بمباران پل سیاه ، مدیرکل راه آهن جنوب زنده یاد اسدالله ساکی ، زنده یاد عباس حق دین 

عبدالحسین علاقبند ، زنده یاد منوچهر آینه بند


بمباران پل سیاه
بمباران پل سیاه اهواز

بمباران پل سیاه راه آهن اهواز
بمباران پل سیاه اهواز توسط هواپیماهای عراقی

بمباران پل سیاه اهواز
بمباران پل سیاه اهواز درجنگ تحمیلی

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
کارکنان راه آهن جنوب درحال بازسازی پل سیاه پس از بمبارانهنرستان اهوازاسفند ماه 1346
فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo

بچه های خوب اهواز


تيم تاج اهواز قهرمان باشگاهي خوزستان
تيم تاج خوزستان قهرمان باشگاهي خوزستان

تیم منتخب خوزستان و تیم ملی فوتبال ژاپن 1367
تیم فوتبال منتخب خوزستان با تیم ملی ژاپن سال1367

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo

میدان مجسمه سابق شهدا فعلی


فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
   1352ایستگاه راه آهن اهواز


فرودگاه اهواز 1330
فرودگاه اهواز 1330


امانیه اهواز
امانیه اهواز

آسیه عامری مادر نیکو کار اهوازی
آسيه عامري بانوي نيکوکار اهوازي که زمينهاي زيادي را به مردم اهدا
کرد وامروزه آن زمينها با نام محله آسيه آباد اهواز شناخته می شوند 


عبدالوهاب همسر آسیه عامری

عکس تاريخي از شادروان آقاي ميرزا عبدالوهاب عامري کعبي
ايشان تحصيل کرده بيروت و مسئول تدارکات ساخت پل سفيد
و پل سياه راه آهن و همسر مرحوم بانو آسيه عامري
(بنيانگذار محله آسيه آباد)
اين عکس حدود صد سال پيش گرفته شده است
.خیابان فردوسی
خیابان فردوسی
 


دبیرستان مهوچهری
دبیرستان منوچهری

میدان مجسمه
میدان مجسمه  ، میدان شهدا فعلی


24متری
1338خیابان پهلوی سابق  


خیابان پهلوی سابق 1340 امام خمینی
خیابان پهلوی سابق امام خمینی ره پایه های برق نصب می شوند

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
ماست محلی از ایستگاه شوش دانیال  به اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
ریسندگی قدیم اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
معین التجار قبل از بازسازی


معین التجار
  معین التجار بعد از بازسازی انتهای خیابان امام خمینی ره

 دانش سرای مقدماتی
دانش سرای مقدماتی پسران اهواز


 
نبهان و زاهد عامری عکس قدیم اهواز
شیخ لفته  عامری، شیخ نبهان عامری ،  زاهد عامری

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
محله عامری قدیمی ترین منطقه اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
مردان اهوازی سال های1330


جوانان زمان شاه اهواز
جوانان اهوازی سال 1353


چهار شیر اهواز

چهار شیر اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
چهار راه سی متری با پهلوی سابق(امام خمینی ره)


دبستان قدیم
دبستان قدیمی اهواز

دبستان ابتدایی ملی جعفری اهواز
مدرسه ابتدایی ملی جعفری اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
شهرداری اهواز  خیابان 24 متری سال 1331  آلبوم آقای ژرژ سرکیسیانکتابخانه جعفری اهواز سال 1337
کتابخانه جعفری سال 1337

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
ماشین پست زمان قاجاراسکندر عامري پور کارگردان و دستيار جان فورد


اسکندر عامری پور
اسکندر عامری پور شهرک سینمایی هالیود آمریکا دستیار جان فورد


بازار عبدالحمید فرزند شیخ  خزعل
بازار عبدالحمید حدود 100 سال پیش در اهواز

بازار عبدالحمید اهوازبازار عبدالحمید اهواز
عبدالحميد کعبي

 دليل نامگذاري بازار عبدالحميد به اين نام عبدالحميد فرزند كوچك شيخ خزعل كعبي آخرين حكمران
خوزستان در عهد قاجار است 

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
نمای کلی  و چهار پل اهواز، پل نادری ، پل سفید ، پل سیاه ، پل علی بن مهزیار

آرامستان آشوری های اهواز
آرامستان آشوری اهواز

آرامستان آشوری اهواز
آرامستان آشوری اهواز

آرامستان آشوری اهواز
آرامستان آشوری اهواز

آرامستان آشوری اهواز
شهید صبیح گرمو

لهستانی polski grob
لهستانی polski grob

لهستانی polski grob
polski grob

لهستانی polski grob
polski grob

لهستانی polski grob
polski grob

لهستانی polski grob
polkki grob

آرامستان آشوری مادر
مادر

مادر آرامستان آشوری اهواز
مادر درآرامستان آشوری اهواز

آرامستان آشوری اهواز
آرامستان آشوری اهواز

آرامستان آشوری اهواز
آرامستان آشوری اهواز

فیلم و عکس های قدیمی و دیدنی شهر اهواز (ناصري) Ahvaz ,Iran,photo
انسانیت آرایشگر اهواز
وقتی دختر خانم بخاطر کوتاه شدن موهایش گریه می کند
موهای سرخودش  را با کمک همان دختر خانم کوتاه می کند
و لحظه ای او را شاد می کند
 

تهیه : آقای ایوب مروانی پور  ، محمدرضا زیوداری


تاريخ تنظيم: پنجشنبه 2 خرداد ماه 1392